Interim management

In korte tijd de organisatie begrijpen.

De organisatie echt verder helpen; samen met de ondernemer en medewerkers aan de slag om prestaties te verbeteren. Juist in tijden van verandering, crisis of tijdelijke afwezigheid van managementposities vraagt dit om specifieke deskundigheid. Deze kunnen we leveren op projectbasis of in de rol van interim-manager. Alles om een krachtige nieuwe impuls te geven aan het bedrijf. De opdracht is bepalend.

Door te sparren, goed te luisteren, door te vragen, te analyseren en daarbij steeds de focus te houden, zorgen wij ervoor dat de organisatie in korte tijd tot in de haarvaten te begrijpen. Om bedrijfsdoelen te halen, is vertrouwen geven aan de mensen waarmee je werkt cruciaal.

Dit vraagt ook om nieuw leiderschap; soms directief zijn en zeggen wat er nú moet gebeuren en soms meer delegeren, als klankbord optreden en coachen.

Wij willen mensen motiveren en de ruimte geven zich te ontplooien. Samen boeken we serieuze resultaten!

Hoe ervaren business partners Koolmees Consultancy ?

KC = Samen prestaties verbeteren

Betrokken medewerkers

Tevreden klanten

Optimale processen

Uitstekend rendement